FA. Schwartz Inkasso
Forside Kontakt  
| Inkasso | Vurdering  |  Detektiv opgaver
 
Mere information om vores ydelser
Ønsker du mere information om vores ydelser, er du meget velkommen til at kontakte os ved at klikke her
 
 
 
 Inkasso Service
 

 

Leasing Inkasso
Vi inddriver restancer samt bringer forsikringsforhold iorden. Ved misligholdelse af leasingaftalen, drages der omsorg for at leasede aktiver bliver afhentet og kan endvidere blive opbevaret på sikret område hvis det ønskes.

Købekontrakt Inkasso
Vi drager omsorg for at restancer bliver udlignet og/eller forsikringen bliver bragt i orden.

Fremskaffelse af fuldmagt til salg af aktivet med inddrivelse af registreringsattest, nøgler & service bøger samt aktivet. Er der skader på aktivet fremskaffes skades anmeldelse med underskrift.

Samtidig skal det oplyses, at vi sørger for at få underskrift på salgsfuldmagt, skadesanmeldelse, samt udleveret original registrerings attest samt eventuelle servicebøger.

 
   

 
   
 
Copyright 2006 FA. Schwartz Inkasso. All rights reserved.